Algemene voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Aanbiedingen

1.1 Alle aanbiedingen op www.Ginzz.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

 

1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

 

1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd

 

 

 

Artikel 2 – Prijzen

2.1 De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en verzendkosten bedraagt 7,25

 

2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

 

2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

 

 

 

Artikel 3 – Verzendkosten

3.1 Voor verzending van de artikelen in Nederland betaald u 7,25 verzendkosten

 

3.2 Ginzz the Hague behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor de verzending wel in rekening te brengen.

 

Artikel 4 – Betaling

4.1 Zodra uw betaling bij ons is binnengekomen, en het artikel is in voorraad, versturen wij uw bestelling.

 

4.2 Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

 

 

Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden.

 

5.2 Ginzz the Hague verpakt de producten zorgvuldig. Artikelen worden verstuurd in een stevige doos of stevige enveloppe.

 

5.3 De verzending wordt per email aan u bevestigd.

 

5.4 Ginzz the Hague streeft ernaar om alle producten zijn uit voorraad te leveren. Mocht het echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Te allen tijde na het verstrijken van 8 dagen zonder dat is geleverd kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 7 dagen.

 

 

 

Artikel 6 – Retourneren/Ruilen

6.1 U heeft een afkoelingsperiode van 8 werkdagen om zonder opgave van reden het product te retourneren met uitzondering van: Beschadigd product, sale items, gedragen of gewassen producten. Sieraden die om hygiënische redenen niet zal worden geaccepteerd.

 

6.2 U dient binnen 24 uur na ontvangst per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen, en deze artikel(en) binnen 8 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.

 

6.3 Na ontvangst van de retourzending Ginzz the Hague het aankoop bedrag binnen 7 dagen aan u terugbetalen, onder aftrek van eerder gemaakte verzendkosten (zie art. 3.2-3.3).

 

6.4 Gratis artikelen die u ontvangt n.a.v een Ginzz the Hague actie of tegemoetkoming, dient u ook aan ons te retourneren bij een retourzending (bij ruiling mag u het product houden).

 

Wilt u het gratis product houden bij een retournering dan worden hier kosten voor in rekening gebracht (waarde van het product).

 

6.5 Sieraden kunnen uit hygiënisch oogpunt niet geretourneerd worden

 

6.6 Sale kan niet retour

 

 

 

 

Artikel 7 – Garantie

7.1 De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (excl. verzendkosten).

 

7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk, verkleuringen en beschadigingen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de sieraden of kleding zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Ginzz the Hague.

 

7.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig product uit de collectie van Ginzz the Hague naar keuze.

 

7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen via info@ginzz.nl met daarin uw verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten. Vermeld uw ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat.

 

7.5 Garantie is niet van toepassing op items gekocht bij sample sales of onbevoegde verkooppunten.

 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Ginzz the Hague zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ginzz the Hage kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Ginzz the Hague is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

 

8.3 Ginzz the Hague is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

8.4 Ginzz the Hague beeldt de producten omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de producten worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende product. Ginzz the Hague is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de foto’s en het werkelijke product noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

 

 

 

Artikel 9 – Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ginzz the Hague in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat Ginzz the Hague gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

 

 

Artikel 10 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

 

Artikel 11 – Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 Met klachten kunt u schriftelijk terecht bij Ginzz the Hague, Fredrik Hendriklaan 222, 2582 BL Den Haag

 

11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUREN WORDEN ALLEEN GEACCEPTEERD BINNEN DE RETOURTERMIJN VAN 8 DAGEN. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 

 

Geen geld terug

De kleding is niet gedragen en/of gewassen

Er zijn geen voedsel vlekken, make-up vlekken, lichaams of sigarettengeuren op de artikelen aanwezig.

Er is niet geprobeerd een gebrek te herstellen

Sieraden kunnen uit hygiënisch oogpunt niet geretourneerd worden

Sale kan niet retour

Het originele label is nog bevestigd aan het artikel

 

Product – en/of productie fouten dienen binnen 8 dagen na koop met omschrijving aan ons gemeld te worden

Indien niet aan onze ruil en retourvoorwaarden is voldaan dan behouden wij ons recht voor de retour niet te accepteren

 

Privacy

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen wij via onderstaande gegevens benaderd worden.

Contact

Frederik Hendriklaan 222
2582 BL Den Haag

  +31 70 7852198
  +31 6 46271577
  info@ginzz.nl

Ginzz verzamelt persoonlijke informatie op verschillende manieren wanneer je een order plaatst of wanneer jij je registreert voor diensten aangeboden door Ginzz. Door te registreren accepteer je de verzameling van jouw persoonlijke gegevens door Ginzz. Om jouw bestelling te kunnen verwerken, om op fraude te kunnen checken en om jouw bestelling te kunnen voltooien moeten wij, voor elke bestelling die geplaatst wordt, de volgende informatie verzamelen en opslaan; jouw naam, e-mail-, huis-, verzend- en factuuradres en telefoonnummer.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Heel belangrijk om te weten is dat wij uiterst secuur omgaan met jouw gegevens. Deze gegevens slaan wij veilig op en zijn niet bereikbaar voor onbevoegden. Jouw gegevens worden enkel intern bij Ginzz gebruikt tenzij het nodig is dat we deze gegevens aan iemand anders geven. Als dat het geval is, zorgen we ervoor dat zij er net zo veilig mee omgaan als wij. Jouw gegevens gebruiken we voor verschillende doeleinden zoals het verwerken van jouw bestelling en het aanbieden van gepaste aanbiedingen die passen bij jouw wensen.

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die 16 jaar of jonger zijn, enkel als zij toestemming hebben van ouders of voogd. Leeftijd kunnen wij niet controleren dus wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Mochten hier onduidelijkheden of vragen over zijn, neem dan contact met ons op via   info@ginzz.nl

De persoonlijke informatie die je verstrekt kan worden gedeeld met fraude opsporingen diensten en instanties welke kredietwaardigheid controleren. Wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn zullen wij deze informatie ook verstrekken aan elke relevante rechtelijke instantie. Verzendgegevens zoals jouw adres, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden gedeeld met koeriersdiensten. Deze gegevens worden gedeeld om je van de beste service te kunnen voorzien en zullen door onze koeriers niet worden doorgespeeld aan derde partijen voor enig ander doel.

Creditcard en bankgegevens zullen nooit gedeeld worden met derde partijen en worden alleen gebruikt om jouw bestelling te verwerken. Creditcard gegevens worden versleuteld en zijn niet zichtbaar voor medewerkers van Ginzz.

Daarnaast verzamelen wij informatie over website verkeer, wenslijsten en andere commerciële informatie welke wij gebruiken om consumenten patronen in kaart te brengen welke wij gebruiken voor interne onderzoeken, marketingdoeleinden en om onze website te aan te passen om nog beter aan de eisen van onze consumenten te kunnen voldoen.

Bescherming van jouw persoonlijke informatie

Ginzz doet zoveel als mogelijk om de veiligheid, integriteit en privacy van door jou aan ons verstrekte informatie te waarborgen. Wanneer je een bestelling plaatst of jouw account informatie benadert gebruiken wij Secure Sockets Layer (SSL) encryptie om deze informatie te beschermen van oneigenlijk gebruik. Daarnaast doen wij zoveel als mogelijk om ervoor te zorgen dat de partijen met wie wij samenwerken en waarmee wij jouw gegevens delen dezelfde maatstaven hanteren.

Toegang tot en het wijzigen van persoonlijke informatie

Als, om welke reden dan ook, je bezorgd bent dat de persoonlijke informatie die Ginzz van je heeft verzameld incorrect is, log dan in op onze website om jouw persoonlijke informatie te bekijken en te veranderen.

Alleen jij hebt toegang tot deze persoonlijke data door middel van jouw gebruikersnaam en wachtwoord.

Share This